انگشتر و صلیب اسقف اعظم طعمه دزدان

صلیب حق نشر عکس Thinkstock
Image caption دزدان برزیلی صلیب و انگشتر یک اسقف را با خود بردند

اسقف اعظم شهر ریو دو ژانیرو در برزیل قربانی یک سرقت مسلحانه شد و دزدان صلیب مقدس و انگشتر او را با خود بردند.

دم اورانی تمپستا دوشنبه شب در راه رفتن به مراسمی در شهر بود که یک اتوموبیل دیگر با سه مرد مسلح راه خودروی او را بست.

مشاور اسقف اعظم گفته است که یکی از راهزنان که تفنگش را به سمت اسقف نشانه رفته بود او را شناخت و از او عذرخواهی کرد.

با این وجود آنها به غارت ادامه دادند ولی از بردن اتوموبیل او صرفنظر کردند. در این حادثه کسی مجروح نشد.

پلیس بعدا وسایل دزدیده شده اسقف را پیدا کرده است.

دزدی و فساد در برزیل پدیده‌ای غیر معمول نیست، ولی دزدیدن صلیب و انگشتر یک شخصیت بلندپایه مذهبی در نوع خود بی‌سابقه است.

پلیس برزیل روز گذشته ۲۲ مامور خود، از جمله یکی از فرماندهان رده بالای نیروهای ویژه در شهر ریو دو ژانیرو را بازداشت کرده و گفته است که آنها به اخاذی و گرفتن رشوه از مردم، مغازه‌داران و راننده‌های ماشین و موتور دست زده بودند.

مطالب مرتبط