پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات دموکراسی‌خواهان از فراز هنگ‌کنگ

تصاویری که با یک هواپیمای بدون سرنشین ثبت شده است، ابعاد تظاهرات دموکراسی‌خواهان در هنگ‌کنگ را نشان می‌دهد.

نرو چان این تصاویر را روز دوشنبه قبل از تظاهرکنندگان در یک منطقه تجاری هنگ‌کنگ ثبت کرده و فیلم آن را در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده است.

این ویدئو صدا ندارد.