پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوبل پزشکی برای کاشفان سلول‌های "جی‌پی‌اس مغز"

جان اُکیف، محقق بریتانیایی آمریکایی، و می-بریت، موزر و ادوارد موزر، زوج دانشمند نروژی، به دلیل کشف سلول‌هایی که سیستم موقعیت یابی مغز را تشکیل می‌دهند به عنوان برندگان جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال ۲۰۱۴ معرفی شدند. کمیته جایزه نوبل می‌گوید کار این دانشمندان باعث می‌شود تغییری بنیادی در فهم ما از نحوه کار سلول‌ها در مغز و عملکرد مغز برای جهت یابی ایجاد شود. صنم دولتشاهی گزارش می‌دهد.