پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از آلوده شدن حجاج به ابولا

پرستار اسپانیایی که به ابولا مبتلا شده می گوید تمام موارد ایمنی را رعایت کرده و نمی داند چطور بیمار شده. ترزا رومِرو که حالا قطعی شده که ابولا دارد، به روزنامه الموندو گفته حالش کمی بهتر است. او که هنوز قرنطینه است، اولین فردیست که خارج از آفریقا و به دلیل پرستاری از دو مبلغ مذهبی در اسپانیا، بیمار شده است. رعنا رحیم پور در گزارشش می گوید که همزمان، احتمال آلوده شدن شرکت کنندگان در مراسم حج، به نگرانی های جهانی افزوده است.