پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت از کوبانی در لیورپول

این فیلم را ادریس از تجمع در شهر لیورپول در حمایت از کوبانی که دیروز سه شنبه برگزار شده بود، برای نوب شما فرستاده است. شما هم می توانید تصاویر خود را برای ما به آدرس shoma@bbc.o.uk ایمیل کنید و یا از طریف صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.