موارد تجاوز در انگلستان افزایش یافت

حق نشر عکس BBC World Service

آمار پلیس در انگلستان و ویلز بریتانیا نشان می‌دهد که موارد تجاوز جنسی که به پلیس این دو بخش گزارش داده شده و در پرونده‌های پلیس ثبت شده، به بالاترین رقم رسیده است.

این آمار که به دوره یکساله منتهی به ژوئن سال جاری میلادی مربوط می‌شود نشان می‌دهد که در این مدت تعداد ۲۲ هزار و ۱۱۶مورد تجاوز جنسی در مراکز پلیس ثبت شده است.

این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار پلیس نشان می‌دهد که موارد تجاوز همراه با تهدید به استفاده از چاقو ۴۹ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که این آمار نشان می‌دهد که میزان جرم و جنایت در انگلستان و ویلز ۱۶ درصد افت داشته است.

مطالب مرتبط