پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درمان بی‌سابقه یک مرد مبتلا به فلج نخاعی در لهستان

در لهستان پزشکان با درمان بی‌سابقه یک معلول، باعث شدند او دوباره بتواند راه برود. این درمان با کمک متخصصانی از لندن انجام شد و در جریان آن، سلولهای عصبی بینی فرد را به بخش آسیب دیده نخاع او پیوند زدند. برنامه پانورامای بی بی سی از پارسال این تحقیقات را از نزدیک دنبال کرده است. گزارش از فرگوس والش.