پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش پناهجویان غیرقانونی برای رسیدن به بریتانیا

در کاله، در شمال فرانسه، پلیس ضدشورش برای متفرق کردن صدها پناهجویی که خواهان رسیدن به بریتانیا هستند، از خودروهای آبپاش استفاده کرد. به گفته مقامهای فرانسوی روزانه حداقل ۴۰ نفر اکثرا از خاورمیانه و افغانستان به صورت غیرقانونی از طریق این بندر به بریتانیا می آیند. طاهر قادری از وضعیت این پناهجویان در کاله می گوید.

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید.