پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوربین بی‌بی‌سی در سایه عنکبوت

در میانه مصاحبه بی‌بی‌سی با وزیر دارایی دولت سایه بریتانیا، یک عنکبوت حضوری غیرمنتظره داشت.

اد بالز روز جمعه، ۲۴ اکتبر، در حال گفت‌وگو با بی‌بی‌سی درباره تازه‌ترین داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی بریتانیا بود که یک عنکبوت در صحنه حاضر شد و تصویرش برای بیش از ۲۰ ثانیه در کنار آقای بالز پخش شد.

بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت بریتانیا، دولت سایه را با حضور چهره‌های ارشد خود تشکیل می‌دهد.