حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان: 'رئیس جمهوری باید در انتخابات شرکت نکند'

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان: “پریزیدنت باید در انتخابات شرکت نکند”

حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور خواسته است، تا به خاطر برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف در کشور از حزب خاصی در انتخابات حمایت نکند.

در بیانیه شورای سیاسی این حزب که روز دوشنبه ۲۷ اکتبر پخش شد، شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس یک حزب سیاسی در تبلیغات انتخابات پارلمانی و مجالس محلی مغایر با قانون اساسی تاجیکستان ارزیابی شده است.

در بیانیه آمده است: “این انتخابات چهارم است که حزب خلق دموکرات تاجیکستان در معرکه (تبلیغات) قبل ازانتخابات از نام رئیس جمهوری و عکسهای او در پلاکاردها استفاده می‌کند. این خلاف ماده ۶۴ قانون اساسی است که طبق آن رئیس جمهوری رهبر دولت و حاکمیت اجرائیه‌ محسوب شده و حق مداخله به تشکیل حاکمیت اجرائیه‌ را ندارد.”

حزب سوسیال دموکرات گفته است در قسمت دوم ماده ۶۴ آمده که رئیس جمهوری "کفیل تأمین اجرای قوانین، حقوق و آزادی انسان، استقلال ملی، وحدت و یکپارچگی کشور است” و او مسئولیت تأمین اجرای قانونیت و انتخابات آزاد و شفاف را به عهده دارد.

به این دلیل، شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است، تا به او استفاده نام و عکسهایش از جانب حزب خلق دموکرات در پیکارهای انتخاباتی، اجازه ندهد. زیرا این حزب از آنها سود سیاسی می‌برد.

همچنین، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرده است، به منظور تأمین انتخابات آزاد و شفاف در انتخابات پارلمانی و مجالس محلی اختیارات خود به عنوان رئیس حزب حاکم خلق دموکرات را متوقف کند.

ضمنا، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، از احزاب مخالف دولت فعلی قصد دارد، نه تنها در انتخابات پارلمانی، بلکه در انتخابات مجالس محلی نیز با نامزدهای خود شرکت کند.

گفته می‌شود، تدارکات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای شرکت در انتخابات سال آینده از حالا شروع شده و تا روز ۱۰ دسامبر سال جاری کلیه امکانات فنی، کادری و مالی خویش را برای شرکت در انتخابات فراهم می‌کند.

همچنین، در این مدت فهرست نامزدها از حزب سوسیال دموکرات تهیه و برای بررسی و تصویب به انجمن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد خواهد شد.

تا حال احزاب خلق دموکرات، نهضت اسلامی و سوسیالیست تاجیکستان از شرکت خود در انتخاباتهای پارلمانی و مجالس محلی خبر داده‌اند.

انتظار می‌رود، انتخابات مجلس نمایندگان یا پارلمان و مجالس محلی در ماه فوریه سال آینده برگزار شود.

مطالب مرتبط