پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلیل جذابیت گروه دولت اسلامی برای شهروندان کشورهای غربی چیست؟

اوایل تابستان امسال بود که گروه موسوم به دولت اسلامی اعلام کرد که در قسمتهایی از عراق و سوریه خلافت اسلامی تاسیس کرده و ابوبکر البغدادی، رهبر این گروه، نیز خود را خلیفه مسلمانان جهان خواند.

ابوبکر البغدادی، رهبری که چندان هم علاقه ای به ظاهرشدن در اذهان عمومی ندارد، از هر فرصتی برای تاکید بر این نکته استفاده کرده که پیوستن به این خلافت و پیروی از آن وظیفه ای مذهبی برای تمام مسلمانان جهان است.

دعوتی که هزاران نفر از شهروندان کشورهای غربی به آن لبیک گفته و آنطور که از آنها دعوت شده بود راهی عراق و سوریه شدند تا به نیروهای دولت اسلامی بپیوندند.

به راستی جذابیت این گروه و دعوت آن به جنگ علیه سایر مسلمانان و نیروهای غربی چیست؟

نازنین جاوید در این زمینه گزارشی تهیه کرده که در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر، به صفحه رادیو مراجعه کنید