پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ورزش زنان و مردان و جوایزی که یکسان نیست

تحقیقات بخش ورزشی بی بی سی نشان می دهد که دست کم در ۳۰ درصد از ورزش ها جوایز مسابقات زنان از مردان بسیار کمتر است. درحالی که در رقابتهای تنیس مثل بیست و پنج رشته دیگر؛ جوایز مردان و زنان مشابه است؛ در فوتبال اختلاف جوایز نقدی بسیار زیاد است. کیتی گورنال؛ Katie Gornall خبرنگار ورزشی گزارش می دهد.