پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریشه سکسیسم در جامعه چیست؟

تبعیض جنسیتی، سکسیم یا جنسیت زدگی، هر چه این پدیده را بنامیم، نوعی تبعیض و پیش‌داوری درباره انسان‌ها بر اساس جنسیت آنها و کلیشه‌های جنسیتی غالب در جامعه است.

کلیشه هایی که برای قرنها نه تنها باعث شده زنان جنس دوم تلقی شوند بلکه عده زیادی از مردان را هم هدف گرفته و مانع شده تا انسانها براساس توانایی ها و علاقه شخصیشان زندگی کنند. نگین شیرآقایی توضیح می دهد که ریشه این نوع نگاه از نگاهی سیاه و سفید به جنسیت می آید و این دو نقش تعریف شده زن و مرد، تنها نقشهای زنانه و مردانه نیست.