'مجازات به کاهش مصرف مواد مخدر کمک نمی‌کند'

حق نشر عکس d

نتایج گزارشی که وزارت کشور بریتانیا منتشر کرده است نشان می دهد که "ارتباط روشنی" بین اعمال مجازات سنگین و کاهش میزان استفاده غیرقانونی از مواد مخدر وجود ندارد.

این گزارش به مقایسه روش‌های مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا با سایر کشورها پرداخته است.

نورمن بیکر، وزیر کشور و از اعضای حزب لیبرال دموکرات می گوید نتیجه گزارش قطعا پایان "سیاست های بی رویه دولت" در قبال مبارزه با مواد مخدر است.

او دولت محافظه کار بریتانیا را متهم به سرپوش گذاشتن بر نتایج گزارش در ماه‌های اخیر کرده است.

مایکل الیس، یکی از نمایندگان محافظه کار پارلمان گفت که لیبرال دموکرات ها از این موضوع در جهت پیشبرد "منافع سیاسی خود سوء استفاده کرده اند."

دولت بریتانیا می گوید که "به هیچ عنوان قصد ندارد استفاده از مواد مخدر را قانونی اعلام کند."

سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا گفته است که نخست وزیر بر این باور است که دولت در قبال موضوع مبارزه با مواد مخدر "سیاست های درستی را در پیش گرفته است" و قصد ندارد آن را تغییر دهد.

گزارش وزارت کشور بریتانیا روش های مبارزه با مصرف مواد مخدر در بریتانیا را با ۱۳ کشور دیگر مقایسه کرده است.

روش‌های متفاوت

۹ کشور از جمله کانادا، دانمارک و سوئیس اقدام به ایجاد "اتاقهایی برای استفاده از مواد مخدر" کرده اند.

۸ کشور از جمله سوئیس، هلند و بریتانیا درمان معتادان با استفاده از هروئین خالص به جای متادون را آزمایش می کنند.

۴ کشور از جمله آمریکا دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به مصرف مواد مخدر تاسیس کرده اند تا افرادی که خود به این نوع جرائم اعتراف می کنند، به جای آنکه روانه زندان شوند در مراکز ترک اعتیاد درمان شوند.

و پرتغال، تشکیل "کمسیون های بازداری" از مصرف مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داده است.

این گزارش پس از بررسی شیوه های متفاوت مقابله با استفاده از مواد مخدر، به این نتیجه می رسد که میزان استفاده از مواد مخدر "تحت تاثیر عواملی بسیاری پیچیده است و اعمال قوانین سخت گیرانه به تنهایی باعث کاهش آن نمی شود."

اما بر اساس نتایج این گزارش در پرتغال که از سال ۲۰۰۱ تملک مواد مخدر از موضوعی جنایی به مسئله ای بهداشتی تبدیل شده، در سلامت و بهداشت مصرف کنندگان "بهبود قابل توجهی" مشاهده شده است.

آقای بیکر معتقد است که اگر به موضوع استفاده از مواد مخدر به عنوان مسئله ای مربوط به سلامتی مصرف کننده نگاه کنیم تاثیرش به مراتب بیشتر از حبس این افراد در زندان است.

فعالان در سازمان های خیریه کمک به معتادان در بریتانیا از نتایج گزارش استقبال کرده و می گویند که این تحقیقات نشان می دهد جرم زدایی از مصرف مواد مخدر و کنترل آن به شیوه های دیگر می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

دنی کوشلیک، بنیانگذار یکی از این سازمان های خیریه می گوید که برای اولین بار در ۴۰ سال اخیر وزارت کشور بریتانیا اقرار کرده است که اعمال مجازات سنگین برای مصرف کنندگان مواد مخدر لزوما میزان مصرف آنها را کاهش نمی دهد."