پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پشت ستون، روی صحنه؛ دوربین بی‌بی‌سی مصاحبه‌شونده را اشتباهی گرفت

در میانه مصاحبه مجری یکی از برنامه‌های بی‌بی‌سی با یکی از خبرنگاران آن شبکه در دفتر ادینبرو، دوربین فیلمبرداری بدون برنامه‌ریزی قبلی تغییر جهت داد و خبرنگار دیگری نشان داده شد که پشت رایانه‌اش مشغول کار بود.

برایان تیلور، سردبیر سیاسی اسکاتلند در اتاق خبر ادینبرو در حال پاسخ دادن به سوال جو کابرن درباره رقابت‌ها برای رهبری حزب کارگر اسکاتلند بود که ناگهان دوربین به سمت دیگری چرخید و گلن کمبل، خبرنگار سیاسی دفتر ادینبرو را نشان داد.

آقای کمبل ظاهرا در ابتدا از ماجرا بی‌خبر بود، ولی با ادامه وضعیت و صحبت‌های مجری و مصاحبه‌شونده اصلی، متوجه دوربین شد.