پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحاد بچه پانداها برای دارو نخوردن

دو پاندای کم‌سن در باغ‌وحشی در چین برای آن که دارو نخورند، مسئول نگهداری خود را به بازی گرفتند.

در ویدئویی که منتشر شده است، یکی از مسئولان نگهداری این پانداها در باغ‌وحش چنگدو در جنوب غرب چین سعی دارد با یک سرنگ، داروی آنها را به دهانشان بریزد، ولی پانداها مرتب غلت می‌زنند و از او بالا می‌روند.

این دو پاندا به کمک یکدیگر هم می‌آیند و زمانی که یکی‌شان مغلوب می‌شود، دیگری مسئول نگهداری باغ وحش را به بازی می‌گیرد.