پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بحران کوبانی بر اقتصاد مناطق کرد نشین ترکیه

راه آهن، مناطق کردنشین ترکیه با کوبانی را از هم جدا می کند. تجارت و قاچاق کالا یکی از درآمدهای روستاها و شهرهای مرزی بود. اما حالا نه تنها این منبع درآمد از دست رفته، بلکه مردم این مناطق باید به آوارگان کمک کنند. ژیار گل از یکی از روستاهای مرزی ترکیه با کوبانی گزارش می دهد.

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید