بندباز آمریکایی بدون تجهیزات ایمنی آسمان شیکاگو را فتح کرد

حق نشر عکس BBC World Service

نیک والندا، بندباز آمریکایی موفق شد دو مسیر طناب‌کشی شده بین آسمان‌خراش‌های شیکاگو را بدون استفاده از طناب و تجهیزات ایمنی طی کند.

والندای ۳۵ ساله ابتدا مسیری سراشیب را بین دو ساختمان در دو سوی رودخانه شیکاگو طی کرد.

او مسیر بعدی میان دو برج مارینا تاورز را چشم بسته طی کرد.

حق نشر عکس BBC World Service

شش دقیقه و ۵۲ ثانبه طول کشید تا نیک والندا مرحله اول را در ارتفاع بیش از ۱۵۰ متری و با بادی که سرعتش به ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌رسید طی کند.

حق نشر عکس BBC World Service

بعد از آن او مسیر ۲۸ متری میان برج‌های ماریناسیتی را در یک دقیقه و ۱۷ ثانیه پیمود.

حق نشر عکس BBC World Service

ماجراجویی آقای والندا به دلیل احتمال سقوط با ۱۰ ثانیه تاخیر از تلویزیون پخش شد.

حق نشر عکس BBC World Service

هزاران تماشاچی از روی زمین و بالکن‌های ساختمان‌ها آقای والندا را تشویق می‌کردند.

حق نشر عکس BBC World Service

در پایان آقای والندا با چشمان بسته به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او پیش از این مسیر روی گرندکانیون و آبشار نیاگارا را روی طناب پیموده بود.