پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا نقش مهاجران اروپایی و غیر اروپایی در اقتصاد بریتانیا یکسان است؟

در بریتانیا، تحقیق جدیدی در باره مهاجرت انجام گرفته است که نشان می‌دهد مهاجران اروپایی بیش از میزانی که از کمک‌های رفاهی دولت استفاده می‌کنند، از نظر اقتصادی به این کشور کمک می‌کنند.

در بخشی از این گزارش که توسط محققان دانشگاه کالج لندن انجام گرفته، چنین نتیجه گیری شده است که میزان مالیاتی که مهاجران اروپایی به دولت بریتانیا پرداخته‌اند بیشتر از هزینه‌ای است که از نظر تحصیل، خدمات پزشکی و کمک هزینه، به دولت تحمیل می‌کنند.

اما نتیجه گیری این گزارش در مورد مهاجران غیر اروپایی متفاوت است.

نازنین جاوید گزارشی در این زمینه تهیه کرده که پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ (۶ اکتبر ۲۰۱۴) از برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن دیگر برنامه‌های رادیو بی‌بی‌سی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.