پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داعشی ۱۳ ساله

سازمان ملل متحد می گوید که گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر اسلام گرایان تندرو در سوریه، حقوق بشر را با روشهای گوناگون و از جمله از طریق به کارگیری کودکان در جنگ نقض می کنند. خبرنگار بی بی سی در ترکیه به جنوب این کشور رفته تا داستان اسلام گرایان تندرو را روایت کند.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.