پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رژه سرخ در مسکو

روز جمعه، هفتم نوامبر، در میدان سرخ مسکو، پایتخت روسیه، رژه‌ای شش هزار نفری برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، لباس‌های فرم سربازان زمان اتحاد جماهیر شوروی را پوشیده بودند و تصاویر تسخیر پارلمان آلمان در دوره جنگ جهانی دوم دوباره‌سازی شده بود.

این رژه یادآور سربازانی بود که در سال ۱۹۴۱ میلادی، یعنی ۷۳ سال پیش، از همین میدان برای مقابله با آلمان نازی عازم جبهه‌های جنگ شدند.