ساندر ترپهاوس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چمدان: 'ساندر ترپهاوس هستم بچه سه‌راه‌ آذری'

ساندر ترپهاوس وقتی ۱۸ سال داشت از ایران به هلند مهاجرت کرد؛ آنجا حقوق خواند و وارد عالم سیاست شد.

نام او اخیرا در جریان کارزاری که برای مخالفت با مجرم شناختن مهاجران غیرقانونی به راه انداخت در هلند پرآوازه شد.

ساندر ترپهاوس متولد سه راه‌آذری تهران است. او نیمه‌بینا است؛ با وجود این می‌گوید از پدرش آموخته که همیشه به قله کوه‌ها چشم بدوزد و جای خود را در نوک قله‌های البرز جستجو کند.

داستان مهاجرت ساندر را این هفته (پنجشنبه ۱۳ نوامبر-۲۲ آبان) در برنامه چمدان از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی بشنوید.