پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق آمریکا و چین گامی تازه برای جلوگیری از گرمتر شدن زمین

رئیس جمهوری آمریکا می گوید توافق امروزش با همتای چینی خود تاریخی است. در حرکتی بی سابقه برای مبارزه با گرم تر شدن حرارت زمین، چین و آمریکا موافقت کرده اند از تولید گازهایی که باعث گرم شدن کره زمین می شوند، کم کنند. اختلافات چین و آمریکا بر سر آنکه هر کدام چقدر برای مبارزه با گرمایش زمین مسئولیت دارد باعث شده تا کشورهای دیگر هم دست روی دست بگذارند. اما آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می دهد توافق امروز آمریکا و چین می تواند برای رسیدن به توافقی جهانی راهگشا باشد.