پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوارگان کوبانی شاهد ویرانی شهر

کوبانی برای مردم بیرون از این شهر یعنی جنگ، یعنی بمباران و درگیری. اما برای ساکنان پیشین شهر که حالا آوارگان جنگی هستند یعنی علاوه بر اینها تماشای هر روزه ویرانی خانه هایشان. زندگی‌ای که با هزاران امید در طول سالها ساخته بودند و حالا ناچارند از فراز تپه ای مشرف به شهر ویرانیش را نظاره گر باشند. مهرداد فرهمند در فراز این تپه پای صحبت عده ای از ساکنان کوبانی نشسته است.