پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کودکان پناهجوی سوری، نان‌آوران خانواده گزارش نفیسه کوهنورد

لبنان بیشترین تعداد پناهجویان سوری را در خود جا داده است. طبق اخرین گزارشها حدود دو میلیون پناهجوی سوری به لبنان پناه اورده اند که تنها حدود یک و نیم میلیون نفرشان به طور رسمی در فهرست پناهجویان سازمان ملل قرار گرفته اند و از کمکهای برخی سازمانهای دیگر برخوردارند اما تعداد زیادی از این پناهجو ها هیچ دسترسی به کمکها ندارند. در این میان بسیاری از کودکان سوری به تنها نان آوران خانواده هایشان تبدیل شده اند چرا که کار پیدا کردن برای انها آسانتر از بزرگ سالان است و دستمزدهایشان به مراتب کمتر.

نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.