پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با رشوان درویش،گروگان سابق داعش

خبرنگار ما مهرداد فرهمند در مرز ترکیه و سوریه گفتگویی کرده با رشوان درویش، دانش آموز پانزده ساله اهل کوبانی که هنگام بازگشت از امتحانات نهایی دبیرستان در شهر حلب همراه با حدود یکصد و پنجاه دانش آموز دیگر گرفتار داعش شد و چهار ماه در بند این گروه گذراند. رشوان درویش سرانجام آزاد شده و نزد خانواده اش برگشته که اکنون در روستایی در ترکیه در آن سوی مرز و نزدیکی شهرشان کوبانی پناه گرفته و زندگی می کنند.