پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در چند قدمی نبرد دولت سوریه با مخالفان

چهارماه بیشتر به چهارمین سالگرد آغاز بحران سوریه نمانده است. جنگی که بیش از ۲۰۰هزار کشته به جای گذاشته و میلیونها نفر را بیخانمان کرده. جرمی بوئن، سردبیر خاورمیانه ای بی بی سی دوباره به دمشق بازگشته و از وضعیت شهر و مردم می گوید. در این گزارش تصاویری هست که ممکن است برای بعضی بینندگان ناراحت کننده باشد.