پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میان زمین و آسمان در طبقه ۶۹ مرکز تجارت جهانی

دو کارگر شیشه پاک کن که در ساختمان جدید «مرکز تجارت جهانی» در نیویورک کار می کردند دچار سانحه شدند. هنگام کار در طبقه ۶۹، سکوی زیر پایشان می شکند و آنها در هوا معلق می مانند. اما بالاخره ماموران آتش نشانی با ایجاد سوراخی در پنجره آنها را نجات می دهند. جزئیات بیشتر از تیم آلمان خبرنگار بی بی سی