پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهری رومی زیر شهر کلن آلمان

کلن چهارمین شهر بزرگ آلمان است که سالانه صدها هزار گردشگر از آن دیدن می‌کنند. این شهر در دوران باستان از مهم‌ترین مراکز امپراطوری رومی‌ها در حاشیه رود راین بوده است. اما آن‌چه خیلی ها، و حتی برخی ساکنان کلن نمی‌دانند این است که زیر پایشان، شهری زیرزمینی قرار دارد با بقایایی از تمدن رومی‌ها تا قرون وسطا، مریم انصاری ما را به دیدن بخش‌هایی از این شهر می‌برد.