پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرحی برای محدود کردن بریتانیایی‌هایی که به داعش پیوسته‌اند

نخست وزیر بریتانیا برای برخورد با شهروندانی که به گروه های جهادی پیوسته اند و خواهان بازگشت هستند یا آنهایی که به دنبال پیوستن به این گروه ها هستند، طرح تازه ای پیشنهاد کرده است. از جمله، اجازه مشروط بازگشت به کشور و ضبط گذرنامه آنهایی که خواهان خروج از کشورند. طرح دیوید کمرون قرار است بزودی در پارلمان به رای گذاشته شود.

سهیل شهسواری گزارش می دهد