پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت روسپیان کره ای از دولت

بیش از صد زن کره‌ای که قبلا روسپی بوده‌اند، از دولت این کشور شکایت کرده اند. آنها می گیوند، در دهه ۶۰ و هفتاد میلادی، دولت وقت، آنان را تشویق به تن فروشی کرده است. این زنان در زمان بحران دو کره، در شهرک هایی نزدیک پایگاههای آمریکایی ها ساکن شده بودند. استیو اوانز گزارش می دهد.