پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ازبکستان؛ منزوی در جهان

ازبکستان کشوری است بسیار منزوی که گروههای مدافع حقوق بشر آن را با کره شمالی مقایسه می کنند. ازبکستان از زمان استقلالش تا به حال تنها یک رییس جمهوری داشته: اسلام کریم اف. بسیاری از خبرگزاری ها اجازه کار در این کشور را ندارند و ورود بی بی سی هم به این کشور ممنوع شده. نوه رییس جمهوری به «ناتالیا آنته له وا» خبرنگار بی بی سی می گوید مادرش در ازبکستان در خانه زندانی شده است.