پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی و سرخوردگی؛ میراث انقلاب مخملی چک

هفته پیش مردم در برلین سالگرد سقوط دیواری را جشن گرفتند که شرق کمونیست را از غرب سرمایه‌داری جدا کرده بود. حالا امروز نوبت جشن مردم در پراگ است. امروز ۱۷ نوامبر، ۲۵ سال از آنچه به انقلاب مخملی در جمهوری چک مشهور شد، می گذرد. اما به نظر می رسید اکنون سرخوردگی در میان مردم چک ریشه دوانده است.

راب کمرون از پراگ گزارش می دهد.