پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش کنگره آمریکا در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای چیست؟

در یک سال و نیم گذشته، کنگره آمریکا دست کم ۳۰ جلسه علنی برای بحث درباره برنامه هسته ای ایران برگزار کرده، مقام های درگیر در مذاکره را سئوال پیچ کرده، بیانیه و قطعنامه صادر کرده و شمشیر تحریم اش را تیزتر کرده. همین امروز هم جلسه دیگری در مجلس نمایندگان در جریان است. مهرنوش پورضیایی، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن، در گزارشی به نقش این نهاد قانونگذاری در سرنوشت مذاکرات و تحریم های ایران پرداخته است.