پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرمایه گذاری در انرژی پاک و مقابله با پیامدهای گرم شدن زمین

در نشستی در برلین، گروهی از کشورهای ثروتمند وعده داده اند که برای مقابله با تغییرات جوی، ۹ میلیارد دلار به کشورهای کمتر توسعه یافته کمک کنند. گرمتر شدن دمای زمین، پیامدهایی مثل سیل و خشکسالی به دنبال دارد. سازمان ملل امیدوار است این کمکها صرف سرمایه گذاری در منابع پاک انرژی و مقابله با تاثیرات تغییرات آب و هوا در این کشورها شود. سیاوش اردلان گزارش می دهد.