پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرگ در یک قدمی؛ عابر خوش‌شانس چینی آسیبی ندید

تلویزیون دولتی چین تصاویری از تصادف دو خودرو در استان جوجیانگ آن کشور را پخش کرده است که در جریان آن، یک عابر پیاده با وجود گرفتار شدن بین دو خودروی در حال تصادف، آسیبی نمی‌بیند.

در این ویدئو یک عابر پیاده در حال عبور از میانه یک خیابان دیده می‌شود و دو خودرو از دو جهت مختلف با سرعت به او نزدیک می‌شوند و با هم تصادف می‌کنند.

به نظر می‌رسد که راننده‌های خودروها سعی می‌کنند که با انحراف از مسیر، مانع تصادف شوند، ولی در نهایت برخورد می‌کنند و بر اثر شدت ضربه از هم فاصله می‌گیرند، در نتیجه عابر پیاده‌ای که بین آنها گرفتار شده است، له نمی‌شود.