پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آشکار شدن اختلافات در انتخابات در بحرین

در بحرین، انتخابات مجلس سفلی و شوراهای شهر دو ساعت دیگر تمدید شد. و به گفته مقامهای رسمی، تا حالا میزان مشارکت ۱۰درصد بوده است. انتخابات با تحریم گروه های شیعه روبرو شده است. شیعیان که اکثریت بحرین را تشکیل می دهند از حکومت سنی ها و نداشتن سهم در قدرت ناراضیند. گفتگوها بین طرفین هم بی نتیجه مانده است. علی قدیمی نگاهی کرده است به انتخابات امروز و ریشه تنش ها.