پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقیب باربی به بازار آمد

عروسک معروف باربی یک رقیب تازه پیدا کرده است. رقیبی که سازندگانش می گویند بسیار بیشتر از باربی شبیه دختران نوجوان است. Lammily عروسکیست که قد و اندام معمولی دارد و به ورزش و فعالیتهای سالم علاقه مند است. فرانک عمیدی نگاهی کرده است به این تازه عروسک.