پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردان درد زایمان را تجربه می کنند

معمولا شدیدترین دردهای انسان به درد زایمان تشبیه می شود. گرچه فقط مادران می دانند درد زایمان چقدر سخت است. حالا بیمارستانی در چین امکانی را فراهم کرده تا مردانی که قرار است بزودی پدر شوند درک بهتری از درد زایمان پیدا کنند. آنبارسان اتیراجان گزارش می دهد.