پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح مقابله با افراط گرایی در برخی مدارس بریتانیا

در یکی از شهرهای بریتانیا مقابله با افراط گرایی به داخل کلاسهای درس برده شده است. پلیس شهر پورتموت در جنوب انگلستان تصمیم گرفته برای آموزش نوجوانان و پیشگیری از پیوستن آنها به گروه های تندرو به مدارس برود. چند نفر از جوانان همین شهر چندی پیش برای ملحق شدن به گروه های جهادی به سوریه رفتند.

اما واردی گزارش می دهد.