پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زن صدساله برای اولین‌بار به ساحل رفت

روبی هولت آمریکایی تنها چند هفته قبل از تولد ۱۰۱ سالگی خود برای اولین‌بار امواج اقیانوس را از نزدیک دید.

روبی که بیشتر زندگی خود را به پنبه‌چینی در یک مزرعه در تنسی آمریکا گذرانده است، می‌گوید که هیچوقت پول یا وقت لازم را برای رفتن به ساحل نداشته است.

او هم‌اکنون در یک آسایشگاه زندگی می‌کند و مسئولان این آسایشگاه به همراه یک خیریه که در پی برآورده کردن آرزوهای افراد سالمند است، هزینه‌های سفر روبی را به ساحل تامین کردند.

روبی برای دیدن شن‌های ساحلی به خلیج مکزیک برده شد و توانست برای اولین‌بار روی شن‌ها راه برود و امواج دریا را از نزدیک ببیند.

مایک دیویس، مدیر آسایشگاه محل زندگی روبی گفت که یکبار وقتی گروهی از دخترها در حیاط آسایشگاه آب‌بازی می‌کردند، روبی به آنها گفت که تاکنون به ساحل نرفته است. بعد از شنیدن این موضوع، دو نفر از کارکنان آسایشگاه درصدد برآمدند آرزوی او را برای دیدن اقیانوس برآورده کنند.