پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هند و بازار خرید و فروش عروس

در بعضی از مناطق هند، هنوز بازار خرید و فروش عروس داغ است. تعصب علیه زنان باعث شده که بسیاری، وقتی از جنسیت جنین با خبر می شوند آن را سقط کنند. نتیجه آن شده که تعداد دختران نسبت به پسرها کمتر شده و پیدا کردن همسر هم مشکل. هزاران زن هر سال در هند به عنوان عروس به مردها فروخته می شوند. زندگی این زنها مانند برده هاست. اندرو نورث خبرنگار بی بی سی از هند گزارش می دهد.