پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین انتخابات ریاست جمهوری تونس بعد از بهار عربی

مردم تونس پای صندوق های رای رفته اند تا برای اولین بار بعد از انقلاب سه سال پیش، رییس جمهوری انتخاب کنند. برای این پست ۲۲ نفر نامزد شده اند اما یک سیاستمدار از دوران قبل از انقلاب و یک فعال حقوق بشر که خود را حافظ روح انقلاب می داند رقبای اصلی در انتخاباتند. مهرداد فرهمند از تونس گزارش می دهد.