پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح جدید دولت بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای تروریستی

بریتانیا قرار است قوانین جدیدی برای مبارزه با تهدید تروریسم وضع کند. ترزا مِی، وزیر کشور بریتانیا امیدوار است پارلمان به لایحه دولت برای افزایش سختگیری ها، رای دهد. بر اساس این لایحه، شرکتهای بیمه خصوصی بریتانیایی، حق باج دادن به گروگان گیرها را ندارند و گذرنامه ی بریتانیایی هایی که به گروه های افراطی در عراق و سوریه بپیوندند، باطل می شود.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.