پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوت رئیس جمهور آمریکا از اهالی شهر فرگوسن برای حفظ آرامش

ریس جمهوری ‍آمریکا از اهالی شهر فرگوسن خواسته اگر هیات منصفه تصمیم گرفت پلیسی که یک جوان سیاه پوست را کشت محاکمه نشود، اجازه ندهند اعتراض‌هایشان به خشونت بکشد. گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد که نظر هیت منصفه در چند روز آینده اعلام می‌شود. فرماندار ایالت میزوری پیشاپیش در شهر فرگوسن وضعیت اضطراری اعلام کرده و نیروهای پلیس در حالت آماده‌باش به سر می‌برند. کشته شدن یک جوان سیاه پوست به دست یک مامور سفید پوست در شهریور ماه به اعتراض‌های گسترده خیابانی انجامید. بهمن کلباسی از این شهر گزارش می‌دهد.