پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات اعتراض آمیز در شهر فرگوسن آمریکا

بعضی از شهرهای آمریکا دیشب صحنه تظاهرات اعتراض آمیز به تبرئه مامور پلیسی بود که با شلیک گلوله یک جوان سیاه پوست را در شهر فرگوسن، در ایالت میسوری آمریکا، کشت. هیات منصفه شهر دیروز تصمیم گرفت که علیه او اعلام جرم نکند. رئیس پلیس فرگوسن هم گفته که تظاهرات دیشب مخرب‌ترین از زمان شروع اعتراض‌ها بوده است. بهمن كلباسى از فرگوسن گزارش مي‌دهد.