پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا برای رسیدن به آرزوها، سلامتی شرط اول است؟

بعضی می‌پندارند برای دستیابی به آرزوها، سلامتی شرط اول است. آیا این بدین معنی است که کسانی که نقص عضو دارند نمی‌توانند به اندازه دیگران موفق باشند. آناهیتا شمس به دیدن جو جو کرانفیلد شناگر و معلمی رفته که با یک دست متولد شده است.