پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوپک سقف تولید را پایین نیاورد

اوپک تصمیم گرفت به سقف تولید نفت دست نزند. ۳۰درصد کاهش قیمت نفت در ۵ ماه گذشته، سازمان کشورهای صادرکننده نفت را با یک سوال اساسی روبرو کرده بود. آیا باید تولید را کم کرد به امید افزایش قیمت یا اینکه کشورهای عضو تلاش کنند اقتصادشان را با قیمت بازار تطبیق دهند. با اینکه بعضی کشورها از جمله ایران خواهان کاهش تولید اوپک بودند اما نتیجه نهایی این شد که سقف را ۳۰ میلیون بشکه در روز نگهدارند. امیر پایور از وین گزارش می دهد.