پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواپیمای روسی یخ زد؛ مسافران هلش دادند

بعد از آن که سرمای شدید هوا باعث شد که یک هواپیما در فرودگاه یکی از شهرهای سردسیر روسیه نتواند از جایش تکان بخورد، مسافرانش پیاده شدند و آن را هل دادند تا بتوانند برای پرواز آماده‌اش کنند.

این هواپیما از فرودگاه شهر ایگارکا راهی شهر کراسنویارسک در سیبری بود، ولی لنت ترمزهای آن به دلیل سرمای شدید هوا یخ زده بودند و خلبان نتوانست هواپیما را از جایش تکان دهد.

به گزارش ریانووستی، دمای هوا در آن زمان به ۵۲ درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده بود.

گزارش شده است که مسافران هواپیما وقتی در جریان ماجرا قرار گرفتند، پیشنهاد کردند که هواپیما را هل بدهند تا شاید چرخ‌هایش به حرکت درآید و بتوانند سفر خود را آغاز کنند.

تصاویر صحنه‌ای که مسافران هواپیما در حال هل دادن آن هستند، در یوتیوب منتشر شده است و بسیاری از کاربران اینترنت، این اقدام آنها را قابل تقدیر دانسته‌اند، هرچند یک نهاد ناظر در بخش حمل‌ونقل هوایی روسیه گفته است که مسافران حق نداشته‌اند هواپیما را هل بدهند و تحقیقات درباره حادثه آغاز شده است.

این پرواز در نهایت انجام شد و به سلامت در فرودگاه کراسنویارسک فرود آمد.