پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت آمریکا فعلا ناتوان از مقابله با عملیات سایبری داعش

دولت آمریکا جنگ تبلیغاتی اش را علیه گروه موسوم به دولت اسلامی افزایش داده است. اما واحد کوچک مبارزه دیجیتالی آمریکا به سختی توان مقابله با عملیات سایبری داعش را دارد که با استفاده از متخصصان کامپیوتری خارجی و لشگری از هوادارن، بسیار قوی عمل کرده. باربارا آشر از واشنگتن گزارش می دهد.